Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2016

mental-cat
15:08
4343 0be5 500
Reposted frompablafiorella pablafiorella viasarazation sarazation
mental-cat
15:04
4594 bfce
Reposted frombirke birke viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
mental-cat
15:02
0534 ffe8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
mental-cat
14:57
2355 f962 500
Kurze Durchsage der Polizei
Reposted fromsommteck sommteck viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
mental-cat
14:57
mental-cat
14:50
Reposted fromFlau Flau viaPsaiko Psaiko
mental-cat
14:48
mental-cat
14:48
6668 bf68 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajegelskerdig jegelskerdig
mental-cat
14:45
6594 f3aa
Reposted fromsecretoflife secretoflife
mental-cat
14:43
mental-cat
14:43
Choć nasze zerwanie zabolało mnie dotkliwie, rozstanie przyniosło ulgę.Czym mocniejsze było przywiązanie, tym słodsza staje się rozłąka. Nie docenia się dobrodziejstwa rozstań, a przecież rozejście się ma taką samą wartość jak spotkanie - stanowi początek nowego sposobu na życie.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
mental-cat
14:43
Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromesperantoo esperantoo viasecretoflife secretoflife
mental-cat
14:34
0448 51a1
mental-cat
14:34
2819 98ad
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
mental-cat
14:34
2831 4ee4
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
mental-cat
14:33
2850 420d
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
mental-cat
14:33
3140 a53d
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialetshavesex letshavesex
mental-cat
14:28
2006 dac2
mental-cat
14:28
2010 8923
mental-cat
14:26
6950 c82d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl