Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

17:00
mental-cat
16:58
mental-cat
16:57
7918 1283
16:54
mental-cat
16:52
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viaPoranny Poranny
mental-cat
16:47
mental-cat
16:46
5682 4996 500
mental-cat
16:45
9006 9313
Reposted from777727772 777727772 viaAmericanlover Americanlover
mental-cat
16:43
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy

January 17 2018

mental-cat
19:20
0640 328e
nothing to hide
Reposted fromcatchy catchy viabdsm-and-fetish bdsm-and-fetish
19:20
1937 3b26 500
mental-cat
19:17
8579 ee7d
Reposted fromPoranny Poranny viabdsm-and-fetish bdsm-and-fetish
mental-cat
19:17
5581 19e7 500
Reposted frombdsm-and-fetish bdsm-and-fetish
19:15
5267 d480
mental-cat
19:15
6558 9ecd
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaschwertmeister schwertmeister
mental-cat
19:13
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viaschwarzerwolf schwarzerwolf
19:13
mental-cat
19:11
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaschwarzerwolf schwarzerwolf
mental-cat
19:10
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaschwarzerwolf schwarzerwolf
19:09
0198 2367 500
Reposted frombrumous brumous viaschwarzerwolf schwarzerwolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl