Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

08:33
mental-cat
08:32
08:32
mental-cat
08:32
mental-cat
08:30
3834 14bb 500
Reposted fromKrebs Krebs viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
mental-cat
08:29
5554 2e0d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabad-bat-emergency bad-bat-emergency
mental-cat
08:29
mental-cat
08:28
mental-cat
08:28
Miał ochotę jej dotknąć i właśnie dlatego nie wyjmował rąk z kieszeni. 
mental-cat
08:28
3189 641b
08:28
4298 05eb

sumisa-lily:

Mmmmmmmm, 💜 Daddy’s belt!

mental-cat
08:28
08:24
08:23
4837 593e
mental-cat
08:23
08:23
6207 df59
mental-cat
08:23
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
08:22
6385 6295 500
08:22
1552 4a08
mental-cat
08:16

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMagoryan Magoryan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl