Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

19:15
5267 d480
mental-cat
19:15
6558 9ecd
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaschwertmeister schwertmeister
mental-cat
19:13
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viawhoisjimmy whoisjimmy
19:13
mental-cat
19:11
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viawhoisjimmy whoisjimmy
mental-cat
19:10
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viawhoisjimmy whoisjimmy
19:09
0198 2367 500
Reposted frombrumous brumous viawhoisjimmy whoisjimmy
19:09
2090 c908
mental-cat
19:08
0684 ed2e 500
Reposted fromhagis hagis viawhoisjimmy whoisjimmy
19:07
mental-cat
19:07
5217 d3cf 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viawhoisjimmy whoisjimmy
19:07
4181 75e2
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viawhoisjimmy whoisjimmy
mental-cat
19:07
4844 79d5 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viawhoisjimmy whoisjimmy
mental-cat
19:07
Wiosennych dziewcząt pełno
i letnich tyle ładnych,
jesienną jestem jedną,
zimowych nie ma żadnych.

O tamte zresztą mniejsza,
gdy złoto i szkarłatnie
zabarwi jesień pejzaż
na przyjście tej ostatniej...

Jesiennej dziewczyny,
odmiennej od innych,
dziewczyny z chryzantemami,
z chryzantemami.

Dziewczyny jesiennej,
dziewczyny bezcennej
i niezamiennej już na nic,
już na nic.
— Jeremi Przybora, "Jesienna dziewczyna"
Reposted fromcudoku cudoku viawhoisjimmy whoisjimmy
19:06
9957 cb9b
Reposted frombrumous brumous viawhoisjimmy whoisjimmy
19:06
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

mental-cat
19:05
2419 370b
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viawhoisjimmy whoisjimmy
mental-cat
19:04
8520 58da 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viahormeza hormeza
mental-cat
18:59
5182 7cab 500
mental-cat
18:58
Reposted fromgruetze gruetze viamole-w-filizance mole-w-filizance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl