Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

mental-cat
11:37
2871 e81c
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
mental-cat
11:35
mental-cat
11:21
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
mental-cat
11:10
mental-cat
11:04
5803 ec12 500
Świetlicki.
11:04
mental-cat
11:02
mental-cat
10:40
mental-cat
10:39
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
mental-cat
10:38
3513 6516 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
mental-cat
10:35
3257 5507 500
"Nożyczki w kompocie"
09:01
2642 2fcd 500

nice shot!

Reposted fromNSFWorld NSFWorld viacock cock
mental-cat
08:46
0781 a9cf
Reposted fromtfu tfu viaVostok Vostok

February 10 2018

mental-cat
16:54
1129 8e2f 500
Reposted fromrol rol viastrzepy strzepy

February 09 2018

16:50
7171 b135 500
mental-cat
16:50
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialetha0 letha0
16:49
8379 8533
Reposted fromkefka kefka viadawit dawit
mental-cat
16:46
Reposted frombluuu bluuu viawhoisjimmy whoisjimmy
mental-cat
16:46
mental-cat
16:46
7844 ab64 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl